Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 323/LVIII/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.


UCHWAŁA NR 323/LVIII/10

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 , Dz. U. z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 162 poz.1568 , Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Dz. U. z 2007 roku Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 roku Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106 poz.675,) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 roku Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 123 poz. 835) Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 

§1. Ustala się następujące jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty do prowadzenia na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2 niniejszej uchwały

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie,

2) Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie,

3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie,

4) Zespół Szkół w Żychlinie,

5) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

 

§2.1. űródłami dochodów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie są:

a) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej,

b) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w
zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,

c) sprzedaż produktów i usług wykonywanych w ramach praktycznej nauki
zawodu,

d) sprzedaż posiłków dla wychowanków Ośrodka.

2. űródłami dochodów dla Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie są:

a) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej,

b) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w
zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,

c) sprzedaż usług wykonywanych w ramach praktycznej nauki zawodu w
Warsztatach Szkolnych.

3. űródłami dochodów dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie są:

a) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej,

b) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w
zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,

c) sprzedaż produktów i usług wykonywanych w ramach praktycznej nauki
zawodu.

  1. űródłami dochodów dla Zespołu Szkół w Żychlinie są:

a) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej,

b) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w
zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,

c) sprzedaż wyrobów i usług wykonywanych w ramach praktycznej nauki
zawodu w Warsztatach Szkolnych.

5. űródłami dochodów dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie są:

a) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej,

b) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w

zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,

c) wpłaty za szkolenia i kursy.

 

§ 3. 1. Środki finansowe o których mowa w § 2 ust.1 pkt a i b, ust. 2 pkt a i b, ust.3 pkt a i b, ust. 4 pkt a i b, ust. 5 pkt a i b przeznacza się na finansowanie:

  1. wydatków zgodnie ze wskazaniem darczyńcy,

  2. pokrycie szkód powstałych w wyniku utraty lub uszkodzenia mienia.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Kutnie przeznacza środki finansowe pozyskane ze źródeł określonych w § 2 ust. 1 pkt c i d na następujące cele:

  1. zakup towarów i usług niezbędnych do wykonywania praktycznej nauki zawodu, z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,

  2. zakup artykułów, materiałów i usług niezbędnych do przygotowania posiłków z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych.

3. Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie przeznacza środki finansowe pozyskane ze źródeł określonych w § 2 ust. 2 pkt c na zakup towarów i usług niezbędnych do wykonywania praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych, z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych.

4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie przeznacza środki finansowe pozyskane ze źródeł określonych w § 2 ust. 3 pkt c na zakup towarów i usług niezbędnych do wykonywania praktycznej nauki zawodu, z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych.

5. Zespół Szkół w Żychlinie przeznacza środki finansowe pozyskane ze źródeł określonych w § 2 ust. 4 pkt c na zakup towarów i usług niezbędnych do wykonywania praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych , z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych.

6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie przeznacza środki finansowe pozyskane ze źródeł określonych w § 2 ust. 5 pkt c na zakup towarów i usług niezbędnych do prowadzenia kursów i szkoleń , z wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych.

 

§ 4. 1. Kierownicy jednostek określonych w § 2 opracowują łącznie z projektem planów finansowych jednostki budżetowej projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych przekazywane są Zarządowi Powiatu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy na który są sporządzane.

4. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej stanowią prognozę tych dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz podstawę gospodarki finansowej, są zatwierdzone przez kierowników jednostek gromadzących te dochody w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.

5. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą zwiększyć wydatki finansowe dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w § 2 uchwały, w przypadku realizacji wyższych dochodów, oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów tych jednostek.

6. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, zawiadamiają Zarząd Powiatu o dokonanych zmianach.

 

§ 5. Dochody o których mowa w § 1 mogą być gromadzone od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 06-10-2010 12:26:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 06-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 06-10-2010 12:31:26