Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 321/LVIII/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Kutnowskiego w zakresie dotyczącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.


UCHWAŁA NR 321/LVIII/10

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Kutnowskiego w zakresie dotyczącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 i art. 12 pkt. 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146) w związku z art.36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr.14, poz.89, Nr 123, poz.849, Nr 166, poz.1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 107, poz. 679) oraz pkt. 8 załącznika do uchwały Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Przyjmuje się program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Kutnowskiego w zakresie dotyczącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie, zwanego dalej, SPZOZ w Kutnie, zawierający:

 1. zasady i harmonogram:

  1. likwidacji SPZOZ w Kutnie, wraz z podanym terminem jej zakończenia, w formie podjętej uchwały Nr 320/LVII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały,

  2. powołania spółki pod nazwą „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w formie podjętej uchwały Nr 309/LV/10 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Kutnowski Szpital Samorządowy” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały;

 2. analizę możliwych do uzyskania przychodów z  tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” utworzonego przez Spółkę;

 3. analizę ekonomiczno-finansową (biznesplan) określającą możliwości i niezbędne warunki dla funkcjonowania Spółki w okresie pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” utworzonego przez Spółkę;

 4. sprawozdania finansowe SP ZOZ w Kutnie za lata 2007, 2008 i 2009 wraz
  z raportami i  opiniami biegłego rewidenta, będącymi wynikiem badania sprawozdań finansowych;

 5. propozycję restrukturyzacji i spłaty zobowiązań Powiatu Kutnowskiego powstałych w wyniku likwidacji SP ZOZ w Kutnie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_3_biznesplan.rar (RAR, 1.39Mb) 2010-10-06 12:13:42 223 razy
2 zalacznik_nr_1.pdf (PDF, 1.79Mb) 2010-10-06 12:13:42 271 razy
3 zal_3_sprawozdanie_SPZOZ_2007.pdf (PDF, 2.96Mb) 2010-10-06 12:13:42 248 razy
4 zalacznik_3_propozycja_restrukturyzacji.rar (RAR, 709.10Kb) 2010-10-06 12:13:42 208 razy
5 zalacznik_nr_2.pdf (PDF, 647.61Kb) 2010-10-06 12:13:42 197 razy
6 zal_3_sprawozdanie_SPZOZ_2009.pdf (PDF, 2.30Mb) 2010-10-06 12:13:42 264 razy
7 zal_3_sprawozdanie_SPZOZ_2008.pdf (PDF, 1.46Mb) 2010-10-06 12:13:42 224 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 06-10-2010 12:13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 06-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 10-12-2010 15:20:41