Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - GŁÓWNY KSIĘGOWY


Nowa Wieś, dnia 02.11 2009r

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

w Nowej Wsi

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny Księgowy - 1/2 etatu

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

 1. kwalifikacje zgodne z art. 45. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Art. 3 i 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie o kierunku rachunkowości,

 1. minimum sześcioletni staż pracy w księgowości,

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 1. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,

 1. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,

 1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 1. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 1. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 1. prowadzenie i nadzór spraw kadrowych.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 1. list motywacyjny,

 1. kserokopia dowodu osobistego,

d. dokumenty poświadczające wykształcenie,

e. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f. kserokopie świadectw pracy

g. oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- niekaralności za przestępstwo umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
na stanowisku głównego księgowego,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi w terminie do 18 listopada 2009 r do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kutno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1593 z późn. zm.)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 06-11-2009 09:48:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 06-11-2009 09:49:51