Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 216/XXXV/2009 z dnia 04.03.2009r. - w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu


UCHWAŁA NR 216/XXXV/09

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 04 marca 2009 r.

w sprawie sposobu ustalenia należności

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 oraz Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458) oraz § 2 ust.2, § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (tj. Dz. U. Nr 66 poz. 799 z 2000, zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 14 poz. 139, Dz. U. z 2003 roku Nr 33, poz. 278) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Termin i miejsce wykonania zadania mającego bezpośredni związek z wykonaniem mandatu radnego oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie określa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kutnie

PAN MAREK DRABIK

§ 2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez w/w Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie Pana Marka Drabika czynności, o których mowa w § 1 wykonuje Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Kutnie

PANI MARIA KOWALCZYK

§ 2. Określa się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością powiatu wykorzystywanego w czasie podróży służbowej, w wysokości maksymalnej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (tj. Dz. U. Nr 27 poz. 271 z 2002 roku, zm. z 2004 roku Dz. U. Nr 237 poz. 2376, z 2007 roku Dz. U. Nr 201 poz. 1462).

§ 3. Traci moc uchwala Nr 122/XX/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 10-03-2009 09:58:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 10-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 10-03-2009 10:00:11