Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA 203/XXXIII/2009 Z DNIA 23.01.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2009 r.


UCHWAŁA NR 203/XXXIII/09

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 23 stycznia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2009 r.

Działając na podstawie art. 12 pkt. 8lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 82 ust 1 pkt 2, art. 168 ust 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 10 lit a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Dz. U. Nr 209, poz. 1317, Dz. U. Nr 216, poz. 1370) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w 2009 roku w kwocie 2.682.700 zł ( dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+ 000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice”.

§ 2. Kredyt określony w § 1 zostanie spłacony w latach 2010 - 2014.

§ 3. Środki na spłacenie kredytu wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach lat następnych, w których przypadają spłaty rat kredytu.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kutnie do podjęcia czynności formalno-prawnych w celu podpisania umowy kredytu, o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

Proponowana do zaciągnięcia kwota to 2.682.700 zł stanowi wkład własny powiatu w realizowanym zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+ 000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice” z udziałem środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Planowany okres spłaty kredytu to 2010-2014, tj.: 5 lat.

Zaciągnięty kredyt nie spowoduje przekroczenia wskaźników określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 27-01-2009 15:12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 27-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 27-01-2009 15:12:47