Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała Nr 325/143/2009 z dnia 14.01.2009r. - w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzacym jest Powiat Kutnowski


UCHWAŁA NR 325/143/2009

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 oraz Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 oraz Nr 214, poz. 1806 i z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759, z 2007 roku Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 30 ust 6b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, i z 2007 roku Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 i z 2008 roku Nr 145, poz. 917) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz. 181 i z 2006 roku Nr 43, poz. 293, z 2007 roku Nr 56, poz. 372 oraz z 2008 roku Nr 42, poz. 257) oraz "Regulaminu na rok 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 124/XX/2008 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 lutego 2008 roku Zarząd Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dodatki, o których mowa w § 1 i § 2 wypłacane będą w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 28 lutego 2009 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy edukacji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 325-143_zalacznik_1.doc (DOC, 36.00Kb) 2009-01-20 14:08:14 188 razy
2 325-143_zalacznik_2.doc (DOC, 36.00Kb) 2009-01-20 14:08:14 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 20-01-2009 14:08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 20-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 20-01-2009 14:08:53