Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 183/XXX/2008 z dnia 20.11.2008r. - w sprawie zagwarantowania zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na terenie gminy Krośniewice i Dąbrowice"


UCHWAŁA NR 183 / XXX /2008

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie zagwarantowania zabezpieczenia środków na realizację zadania

inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r Nr 180, poz. 1111, w związku z uchwałą 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wydatkach budżetu powiatu kutnowskiego na 2009 rok postanawia się

zagwarantować zabezpieczenie w kwocie 2.577.100 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tyś sto złoty) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice” w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe.

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera pomoc finansową gminy Krośniewice w

wysokości 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tyś złotych)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

Podjęcie załączonej uchwały pozwoli na złożenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w celu ubiegania się o środki z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na dofinansowanie do zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice” Wnioskowana kwota to 2.567.300 zł

Zadanie będzie realizowane w 2009 roku, po akceptacji wniosku zostanie ono umieszczone w budżecie powiatu kutnowskiego w kwocie 2.577.100 zł.

Gmina Krośniewice udzieli powiatowi pomocy finansowej w kwocie 140.000 zł

na realizację w/w zadania, co skutkuje zabezpieczeniem z dochodów własnych powiatu kwoty 2.437.100 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-12-2008 10:57:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-12-2008 10:57:44