Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2007


Zarządzenie Nr 16/2007

Starosty Kutnowskiego

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694
z późniejszymi zmianami) i §§ 11, 12, 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W § 7 w pkt 2 podpunkcie b) dopisuje się treść „lub PK”

2. § 7 ust. 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„19. Zastępcze dowody wypłat gotówki sporządzone są na

drukach KW- kasa wypłaci lub drukach PK - polecenie

księgowania”

3. W § 7 dodaje się pkt 8a o brzmieniu:

8a. 1) Kasjer pobiera gotówkę z banku na podstawie czeku

gotówkowego.

2) Przyjęcie gotówki do kasy następuje na podstawie dowodu

kasowego KP - „Kasa Przyjmie” lub PK - „Polecenie

księgowania”.

3) Dowód KP lub PK powinien zawierać:

  1. podpis kasjera przyjmującego gotówkę;

  2. numer dowodu;

  3. datę wpłaty;

  4. tytuł dokonanej wpłaty;

  5. kwotę wpłaty.

4. W załączniku Nr 1 w części I - Wykaz kont budżetu powiatu w

opisie konta 133 - „Rachunek bieżący budżetu” dopisuje się

następującą treść:

„Wspólne konto bankowe pod nazwą Starostwo Powiatowe
w Kutnie jest powołane dla jednostki samorządu terytorialnego - powiat kutnowski i jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe
w Kutnie”.

5. W załączniku Nr 1 w części I - Wykaz kont budżetu powiatu w

opisie konta 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych” dopisuje się następującą treść:

„Wspólne konto bankowe pod nazwą Starostwo Powiatowe
w Kutnie jest powołane dla jednostki samorządu terytorialnego - powiat kutnowski i jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe
w Kutnie”.

6. W załączniku Nr 1 w części I - Wykaz kont budżetu powiatu w

opisie konta 993 - „Rozliczenie z innymi budżetami” dopisuje się

następującą treść:

„w szczególności poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat”.

7. W załączniku Nr 1 w części II - Wykaz kont Starostwa

Powiatowego w opisie konta 130 dopisuje się następującą treść:

„Wspólne konto bankowe pod nazwą Starostwo Powiatowe w

Kutnie jest powołane dla jednostki samorządu terytorialnego -

powiat kutnowski i dla jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe

w Kutnie.

Suma dziennych wypłat jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe z konta bankowego stanowi jednocześnie podstawę do zaksięgowania „otrzymanych środków” z budżetu powiatu.

8. W załączniku Nr 1 w części II - Wykaz kont Starostwa

Powiatowego w opisie konta 137 dopisuje się następującą treść:

„Wspólne konto bankowe pod nazwą Starostwo Powiatowe w

Kutnie jest powołane dla jednostki samorządu terytorialnego -

powiat kutnowski i jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe.

Suma dziennych wypłat jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe z konta bankowego stanowi jednocześnie podstawę do zaksięgowania „otrzymanych środków” z budżetu powiatu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Starosta Kutnowski

/-/ Konrad Kłopotowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 13-03-2008 11:28:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 13-03-2008 11:28:11