Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 149/XXIV/2008 z dnia 18.06.2008r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XL/2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiary zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierwnicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zamienionej uchwałą Nr 94/XII/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 4 lutego 2004 roku, uchwałą Nr 107/XV/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 czerwca 2004 roku i uchwałą Nr 215/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 czerwca 2005 roku oraz uchwałą Nr 268/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 roku


UCHWAŁA NR 149/XXIV/2008

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XL/2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zmienionej uchwałą Nr 94/XII/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 4 lutego 2004 roku, uchwałą Nr 107/XV/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 czerwca 2004 roku i uchwałą Nr 215/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 czerwca 2005 roku oraz uchwałą Nr 268/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 roku

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 oraz Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 oraz Nr 214, poz. 1806 i z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz Dz. U. z 2007 roku Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 315/XL/2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 07 czerwca 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nauczyciele szkół zaocznych - 18 godzin.”

  1. § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania:

- pisemnych prac kontrolnych licząc 3 prace za jedną godzinę zajęć

- pisemnych prac egzaminacyjnych ( z wyjątkiem egzaminów wstępnych, nauki zawodu, przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzałości) licząc 3 prace za jedną godzinę zajęć,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2008 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-07-2008 10:47:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-07-2008 10:47:17