Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 141/49/2007 z dnia 12.09.2007r. - w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski


UCHWAŁA NR 141/49/2007

ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE

z dnia 12 września 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych

dla dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 273) oraz Regulaminu na rok 2007 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu na rok 2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 35/V/2007 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 stycznia 2007 roku zmieniony uchwałą nr 45/VII/2007 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 07 marca 2007 roku, Zarząd Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dodatków motywacyjnych na okres od 01 września 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie i dla dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie, dla których Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kutnowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2007 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 141/49/2007

Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2007 roku

Stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiatu Kutnowski

Lp.

Nazwisko i imię dyrektora placówki

%

kwoty 1.829

1.

Edyta Walczak Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nadzieja” w Żychlinie

10

2.

Dorota Ćwirko - Gotycka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 03-04-2008 11:58:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 03-04-2008 11:58:21