Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 80/27/2007 z dnia 12.04.2007r. - w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i osób pełniących obowiązki dyrektora szkół i plaćówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski


UCHWAŁA NR 80/27/2007

Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 12 kwietnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych

i dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i osób pełniących

obowiązki dyrektora szkół i placówek,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz, 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759), § 5 i § 6 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz. 181 i z 2006 roku Nr 43, poz. 293 oraz z 2007 roku Nr 56, poz. 372) oraz „Regulaminu na rok 2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 35/V/2007 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 stycznia 2007 roku zmienionego Uchwałą Nr 45/VII/2007 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 07 marca 2007 roku Zarząd Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się dodatek funkcyjny dyrektorom i osobom pełniących obowiązki dyrektora szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.

2. Wysokość i okres przyznania dodatku określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przyznaje się dodatek motywacyjny dyrektorom i osobom pełniących obowiązki dyrektora szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.

2. Wysokość i okres przyznania dodatku określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2007 roku.

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 80/27/2007

Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Wysokość i okres przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom i osobom pełniącym obowiązki dyrektora szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski

Lp.

imię i nazwisko dyrektora

okres na który przyznaje się dodatek

dodatek

funkcyjny

w złotych

1.

Przemysław Zawadzki

I Liceum Ogólnokształcące

im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

476

2.

Barbara Rostek- Nowacja

II Liceum Ogólnokształcące

im. J. Kasprowicza w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

493

3.

Andrzej Matczak

Zespół Szkół Nr 1

im. St. Staszica w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

896

4.

Anna Kiszkurno

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

im. dr A. Troczewskiego w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

713

5.

Zofia Falborska

Zespół Szkół Nr 3

im. Wł.Grabskiego w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

585

6.

Robert Stasiak

Zespół Szkół w Żychlinie

od 01.03.2007r.

do 30.04.2007r.

548

7.

Jadwiga Żółtowska

Zespół Szkół Nr 4

im. Z. Balickiego w Kutnie-Azorach

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

457

8.

Alina Czupryniak

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

617

9.

Jolanta Rosół

Liceum Profilowane

w Mieczysławowie

od 01.03.2007r.

do 30.06.2007r.

170

10.

Iwona Kaca

SOSW Nr 1 w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

566

11.

Jadwiga Tomczak

SOSW Nr 2 w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

530

12.

Barbara Korczak

MOS w Nowej Wsi

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

530

13.

Małgorzata Andrzejczak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

300

14.

Wojciech Kowalczyk

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

365

15.

Joanna Kasprzak

Bursa nr 1 w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

292

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 80/27/2007

Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Wysokość i okres przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom i osobom pełniącym obowiązki dyrektora szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski

Lp.

imię i nazwisko dyrektora

okres na który przyznaje się dodatek

dodatek

Motywacyjny

w złotych

1.

Przemysław Zawadzki

I Liceum Ogólnokształcące

im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

100

2.

Barbara Rostek- Nowacja

II Liceum Ogólnokształcące

im. J. Kasprowicza w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

168

3.

Andrzej Matczak

Zespół Szkół Nr 1

im. St. Staszica w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

256

4.

Anna Kiszkurno

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

im. dr A. Troczewskiego w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

202

5.

Zofia Falborska

Zespół Szkół Nr 3

im. Wł.Grabskiego w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

202

6.

Robert Stasiak

Zespół Szkół w Żychlinie

od 01.03.2007r.

do 30.04.2007r.

134

7.

Jadwiga Żółtowska

Zespół Szkół Nr 4

im. Z. Balickiego w Kutnie-Azorach

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

126

8.

Alina Czupryniak

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

116

9.

Jolanta Rosół

Liceum Profilowane

w Mieczysławowie

od 01.03.2007r.

do 30.06.2007r.

170

10.

Iwona Kaca

SOSW Nr 1 w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

158

11.

Jadwiga Tomczak

SOSW Nr 2 w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

183

12.

Barbara Korczak

MOS w Nowej Wsi

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

183

13.

Małgorzata Andrzejczak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

158

14.

Wojciech Kowalczyk

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

200

15.

Joanna Kasprzak

Bursa nr 1 w Kutnie

od 01.03.2007r.

do 31.08.2007r.

105

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 03-04-2008 09:59:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 03-04-2008 09:59:37