Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 227/XXXI/2005 z dnia 07.12.2005r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok


UCHWAŁA NR 227/XXXI/2005

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 07 grudnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 26 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami z 2000 roku Dz. U. Nr 122 poz. 1315, ze zmianami z 2001 roku Dz. U. Nr 88, poz. 961, ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 156, poz. 1300, ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114; Dz. U. Nr 64, poz. 565)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 1 i 1A zwiększa się dochody o kwotę 1.296.081 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 1 i 1A zmniejsza się dochody o kwotę 322.276 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2 i 2A zmniejsza się wydatki o kwotę 1.721.202 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 i 2A zwiększa się wydatki o kwotę 2.695.007 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na realizację programu "Nowe perspektywy" prezentuje załącznik

Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na realizację programu "Staż dla Ciebie" prezentuje załącznik Nr 6

do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem

Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do

niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 227/XXXI/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie dochodów

600

 

 

Transport i łączność

231 020

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

231 020

 

 

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

231 020

 

 

w tym:

Miasto Kutno

231 020

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

59 267

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

59 267

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samozrądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

57 872

 

 

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

19 000

 

 

 

ZSA Mieczysławów

13 092

 

 

 

ZSZ Nr 2 Kutno

10 694

 

 

 

I LO Kutno

6 000

 

 

 

Bursa Mieczysławów

9 086

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 395

 

 

w tym:

ZSA Mieczysławów

1 395

758

 

 

Różne rozliczenia

678 628

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

678 628

 

 

2760

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

678 628

801

 

 

Oświata i wychowanie

5 652

 

80130

 

Szkoły zawodowe

5 652

 

 

0830

Wpływy z usług

3 000

 

 

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

3 000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 652

 

 

w tym:

ZS Żychlin

639

 

 

 

ZSA Mieczysławów

2 013

852

 

 

Pomoc społeczna

215 000

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

215 000

 

 

0830

Wpływy z usług

215 000

 

 

w tym:

DPS Kutno, ul. Krzywoustego

40 000

 

 

 

DPS Kutno, Oporowska

35 000

 

 

 

DPS Pniewo

30 000

 

 

 

DPS Wojszyce

45 000

 

 

 

DPS Wola Chruścińska

65 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

106 514

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

25 700

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

24 000

 

 

w tym:

SOSW Nr 2 Kutno

6 000

 

 

 

SOSW Nr 1 Kutno

18 000

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 700

 

 

w tym:

SOSW Nr 2 Kutno

1 700

 

85410

Internaty i bursy szkolne

80 814

 

 

0830

Wpływy z usług

80 814

 

 

w tym:

Bursa Nr 1 Kutno

54 800

 

 

 

Bursa Mieczysławów

26 014

 

 

 

Ogółem

1 296 081

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 227/XXXI/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie dochodów

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

16 400

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16 400

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samozrądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

16 400

 

 

w tym:

II LO Kutno

16 400

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

305 876

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

9 876

 

 

0830

Wpływyw z usług

9 876

 

 

w tym:

ZS Nr 3 Kutno

9 876

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

296 000

 

 

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

201 428

 

 

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

94 572

 

 

 

Ogółem

322 276

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 227/XXXI/2005

Rady Powiatu

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zmniejszenie wydatków

758

 

 

Różne rozliczenia

200 814

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

200 814

 

 

rezerwa celowa

200 814

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 178 298

 

80120

Licea ogólnokształcące

249 309

 

 

bieżące

w tym: ZS Nr 1 Kutno

38 163

 

 

dotacje

211 146

 

80123

 

Licea profilowane

111 686

 

 

bieżące

18 344

 

 

w tym:

ZSZ Nr 2 Kutno

8 363

 

 

 

ZS Nr 1 Kutno

6 441

 

 

 

ZS Nr 4 Kutno

3 540

 

 

dotacje

 

93 342

 

80130

 

Szkoły zawodowe

593 574

 

 

bieżące

 

534 873

 

 

w tym:

ZSZ Nr 2 Kutno

487 764

 

 

 

ZS Nr 1 Kutno

30 402

 

 

 

ZS Nr 4 Kutno

16 707

 

 

dotacje

 

58 701

 

80144

 

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

129 901

 

 

dotacje

 

129 901

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5 979

 

 

bieżące

ZS Nr 4 Kutno

4 479

 

 

 

SOSW Nr 2 Kutno

1 500

 

80195

 

Pozostała działalność

87 849

 

 

bieżące

 

87 849

852

 

 

Pomoc społeczna

24 790

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

14 410

 

 

bieżące

w tym: PCPR

14 410

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

7 880

 

 

bieżące

w tym: DPS Kutno, Oporowska

7 880

 

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 500

 

 

bieżące

w tym: DPS Kutno, Oporowska

2 500

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

317 300

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

19 800

 

 

płace i pochodne

9 170

 

 

 

SOSW Nr 1 Kutno

2 800

 

 

 

SOSW Nr 2 Kutno

6 370

 

 

bieżące

SOSW Nr 2 Kutno

10 630

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

296 000

 

 

bieżące

 

296 000

 

85446

 

Pozostała działalność

1 500

 

 

bieżące

SOSW Nr 2 Kutno

1 500

 

 

 

Ogółem

1 721 202

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 227/XXXI/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zwiększenie wydatków

750

 

 

Administracja publiczna

84 482

 

75020

 

Starostwa powiatowe

84 482

 

 

płace i pochodne

 

84 482

758

 

 

Różne rozliczenia

183 166

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

183 166

 

 

rezerwa ogólna

 

183 166

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 527 482

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

67 809

 

 

bieżące

SOSW Nr 2 Kutno

3 600

 

 

płace i pochodne

64 209

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 13:29:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 13:29:48

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2021 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.