Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 146/XXI/2004 z dnia 15.12.2004r. - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2005 rok


UCHWAŁA NR 146/XXI/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2005 rok.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055) i art. 26, art. 109, art. 110, art.111 i art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami z 2000 roku Dz. U. Nr 122 poz. 1315 z 2001 roku Dz. U. Nr 88 poz. 961 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 156 poz. 1300 ze zmianami z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135)

Rady Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1) Ustala się dochody powiatu na 2005 rok w wysokości 62.505.926 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

 1. Ustala się dochody powiatu na 2005 rok na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 5.703.014 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 A;

 2. Ustala się dochody powiatu na 2005 rok na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 56.802.912 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 B;

 

§ 2. 1) Ustala się wydatki powiatu na 2005 rok w wysokości 64.470.913 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

 1. Ustala się wydatki powiatu na 2005 rok na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 5.703.014 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A;

 2. Ustala się wydatki powiatu na 2005 rok na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 58.547.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2B.

 3. Wydatki na realizacje programu „Aktywizacja zawodowa młodych bezrobotnych z terenu Powiatu Kutnowskiego poprzez dostępne instrumenty", których źródłem finansowania będą środki z programu PHARE 2002 w kwocie 220.039 zł prezentuje załącznik Nr 2C;

 4. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 1.851.915 zł zgodnie z w załącznikiem 2D;

 5. Ustala się dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej w wysokości 550.000 zł zgodnie z załącznikiem 2E;

 

§ 3. Ustala się przychody powiatu na 2005 rok w wysokości 3.217.487 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4. Ustala się rozchody powiatu na 2005 rok w wysokości 1.252.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, których źródłem pokrycia będą dochody własne tj. subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz opłaty komunikacyjne.

 

§ 5. Ustala się deficyt na 2005 rok w wysokości 1.964.987 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody ze spłaty pożyczki, i zaciągniętej długoterminowej pożyczki na prefinansowanie zadania iwestycyjnego, oraz nadwyżki budżetowej na realizację programu z środków PHARE 2002.

 

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym w wysokości 2.082.262 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 7. Dochody określone w § 1 pkt 3 obejmują dochody realizowane wspólnie w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 715.266 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 8. Wydatki określone w § 2 pkt 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 701.671 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 9. Wydatki określone w § 2 pkt 3 obejmują dotacje dla Instytucji Kultury w 2005 roku na kwotę 300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 10. Przedstawia się prognozę spłaty długu na 2005 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 11. Wydatki na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przezentuje załącznik Nr 10.

 

§ 12. Wydatki na programy realizowane z funduszy PHARE 2002 prezentuje załącznik Nr 11.

 

§ 13. Tworzy się rezerwy celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§ 15. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§ 16. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

 

§ 17. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 16.

 

§ 18. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. Lokowania w bankach wolnych środków budżetowych;

 2. Samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 3.000.000 zł;

 3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w wysokości 5.500.000 zł w tym niewymagalnych na dzień 31.12.2005 roku ponad plan wydatków określonych w załączniku Nr 2;

 4. Przekazywanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu w ramach rozdziału budżetowego.

 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i zobowiązuje się Zarząd do:

 1. Przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2005 roku w szczegółowości takiej, jak uchwała budżetowa w terminie do 31 sierpnia 2005 roku.

 2. Przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu samorządu terytorialnego w szczegółowości uchwały budżetowej w terminie do 31 marca 2006 roku.

 

§ 20. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu.

 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_14.doc (DOC, 26.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 174 razy
2 zalacznik_8.doc (DOC, 25.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 164 razy
3 informacja_o_mieniu.doc (DOC, 36.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 219 razy
4 zalacznik_2.doc (DOC, 152.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 166 razy
5 zalacznik_5.doc (DOC, 26.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 160 razy
6 dochody.doc (DOC, 136.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 205 razy
7 zalacznik_2E.doc (DOC, 26.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 167 razy
8 zalacznik_13.doc (DOC, 27.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 161 razy
9 zalacznik_4.doc (DOC, 24.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 166 razy
10 zalacznik_2B.doc (DOC, 126.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 160 razy
11 zalacznik_12.doc (DOC, 26.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 173 razy
12 zalacznik_7.doc (DOC, 32.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 166 razy
13 zalacznik_3.doc (DOC, 26.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 158 razy
14 zalacznik_2A.doc (DOC, 59.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 156 razy
15 zalacznik_wydatki.doc (DOC, 213.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 171 razy
16 zalacznik_11.doc (DOC, 39.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 167 razy
17 zalacznik_10.doc (DOC, 63.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 192 razy
18 zalacznik_15.doc (DOC, 52.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 167 razy
19 zalacznik_2C.doc (DOC, 27.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 160 razy
20 zalacznik_16.doc (DOC, 30.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 171 razy
21 zalacznik_1A.doc (DOC, 78.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 169 razy
22 zalacznik_6.doc (DOC, 40.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 180 razy
23 zalacznik_1.doc (DOC, 157.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 173 razy
24 zalacznik_2D.doc (DOC, 57.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 169 razy
25 zalacznik_9.doc (DOC, 44.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 166 razy
26 zalacznik_1B.doc (DOC, 107.50Kb) 2008-04-02 11:49:42 165 razy
27 zasady_konstrukcji.doc (DOC, 23.00Kb) 2008-04-02 11:49:42 155 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 11:49:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 11:51:53