Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 147/XXI/2004 z dnia 15.12.2004r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok


UCHWAŁA NR 147/XXI/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055) i art. 26 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami z 2000 roku Dz. U. Nr 122 poz. 1315 z 2001 roku Dz. U. Nr 88 poz. 961 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 156 poz. 1300 ze zmianami z 2003 r Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 póz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz.1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135)

Rady Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1) W załączniku Nr 1 i 1A zwiększa się dochody o kwotę 1.538.658 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. W załączniku Nr 2 i 2A zmniejsza się wydatki o kwotę 561.547 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. W załączniku Nr 2 i 2A zwiększa się wydatki o kwotę 927.843 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 3. W załączniku Nr 2 i 2A zwiększa się wydatki o kwotę 285.695 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 4 na realizację programu ze środków
  PHARE 2002.

 4. W załączniku Nr 4 zwiększa się rozchody o kwotę 886.667 zł zgodnie
  z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 5. W załączniku Nr 12 zmienia się plan przychodów i wydatków środków
  specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 6. W załączniku Nr 5 dopisuje się zadanie określone w załączniku Nr 7
  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 147/XXI/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie dochodów

600

Transport i łączność

547 502

60014

547 502

6292

Środki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

547 502

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000

w tym: l LO im. Dąbrowskiego

5 000

750

Administracja publiczna

537 027

75020

Starostwa powiatowe

537 027

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

524 165

0970

Wpływy z różnych dochodów

22

w tym: Starostwo Powiatowe

22

2990

Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinasowanie zdań zleconych z zakresu działalności bieżącej

12 840

758

Różne rozliczenia

6 000

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 000

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 000

801

Oświata i wychowanie

534

80120

Licea ogólnokształcące

23

0970

Wpływy z różnych dochodów

23

w tym: II LO im. Kasprowicza

23

80130

Szkoły zawodowe

23

0970

Wpływy z różnych dochodów

23

w tym: ZS Nr 4 Kutno - Azory

23

80140

Centra kształcenia usatwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

488

0970

Wpływy z różnych dochodów

488

852

Pomoc społeczna

144 900

85202

Domy pomocy społecznej

144 900

0830

Wpływy z usług

144 900

w tym: DPS ul. Krzywoustego

43 000

DPS ul. Oporowska

25 000

DPS Franciszków

14 000

DPS Pniewo

10 000

DPS Wojszyce

45 000

DPS Wola Chruścińska

7 900

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

285 695

85333

Powiatowe urzędy pracy

285 695

2702

Środki na dofinasowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

285 695

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 000

85403

Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze

12 000

0690

Wpływy z różnych opłat

12 000

w tym: SOSW Nowa Wieś

8 000

OSW dla Słabo Słyszących

4 000

Ogółem

1 538 658

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 147/XXI/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Treść

Zmniejszenia wydatków

758

Różne rozliczenie

114 871

75818

Rezerwy ogólne i celowe

114 871

rezerwa celowa

114 871

801

Oświata i wychowanie

429 058

80102

Szkoły podstawowe specjalne

8 256

bieżące

8 256

w tym: OSW dla Słabo Słyszących

1 468

SOSW Kutno

6 788

80111

Gimnazja specjalne

10 065

bieżące

10 065

w tym: SOSW Kutno

8 114

OSW dla Słabo Słyszących

1 951

80120

Licea ogólnokształcące

163 866

bieżące

7 300

w tym: II LO im. Kasprowicza

7 300

dotacje

156 566

w tym: Starostwo Powiatowe

156 566

80123

Licea profilowane

33 893

płace i pochodne

12 800

w tym: ZS Nr 3 Kutno

12 800

dotacje

21 093

w tym: Starostwo Powiatowe

21 093

80130

Szkoły zawodowe

133 154

płace i pochodne

27 200

w tym: ZS Nr 3 Kutno

27 200

dotacje

35 402

w tym: Starostwo Powiatowe

35 402

bieżące

70 552

w tym: ZS Nr 2 Kutno

69 151

Starostwo Powiatowe

1 401

80134

Szkoły zawodowe specjalne

6 816

bieżące

6 816

w tym: SOSW Kutno

6 816

80144

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

41 340

dotacje

41 340

80145

Komisje egzaminacyjne

1 028

bieżące

1 028

w tym: Starostwo Powiatowe

1 028

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

27 036

bieżące

27 036

w tym: OSW dla Słabo Słyszących

5 712

ZS Nr 2 Kutno

3 263

SOSW Kutno

5 400

ZS Nr 1 Kutno

8 691

ZS Żychlin

3 970

80195

Pozostała działalność

3 604

płace i pochodne

3 604

w tym: OSW dla Słabo Słyszących

5

Starostwo Powiatowe

3 599

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 618

85403

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

10 561

płace i pochodne

843

w tym: SOSW Kutno

843

bieżące

9 718

w tym: SOSW Kutno

9 718

85406

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

4 200

bieżące

4 200

85446

Dokształcania i doskonalenie nauczycieli

2 850

bieżące

2 850

w tym: SOSW Kutno

850

ZS Nr 1 Kutno

2 000

85495

Pozostała działalność

7

płace i pochodne

7

w tym: Starostwo Powiatowe

7

Ogółem

561 547

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 147/XXI/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Treść

Zwiększenie wydatków

750

Administracja publiczna

12 862

75020

Starostwa powiatowe

12 862

płace i pochodne

4 122

bieżące

8 740

801

Oświata i wychowanie

612 501

80102

Szkoły podstawowe specjalne

31 158

płace i pochodne

31 158

w tym: OSW dla Słabo Słyszących

750

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 11:44:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 11:44:08