Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 107/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XL/2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 07 czerwca 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zmienionej Uchwałą Nr 94/XII/2004 Rady Powiatu w Kutnie


UCHWAŁA NR 107/XV/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XL/2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 07 czerwca 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zmienionej Uchwałą Nr 94/XII/2004 Rady Powiatu w Kutnie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688, Nr 214, póz. 1806 i z 2003r. Nr 162, poz. 1568), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118, póz. 1112, Nr 137, póz. 1304, Nr 203, póz. 1966, Nr 213, póz. 2081 i Nr 228, póz. 2258) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku nr 2 do Uchwały Nr 315/XL/2002 wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 1 w Lp. 3. tabeli po nawiasie dodaje się przecinek oraz wyrazy „kierownik filii centrum kształcenia ustawicznego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:49:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:49:47