Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 96/XIII/2004 z dnia 21.04.2004r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok


UCHWAŁA NR 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 21 kwietnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1592 ze zmianami z 2002 r Dz. U. Nr 23 póz. 220, Dz. U. Nr 62 póz. 558, Dz. U. Nr 113 póz. 984, Dz. U. Nr 153 póz. 1271,Dz. U. Nr 200 póz. 1688, Dz. U. Nr 214 póz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U.Nr 162 póz. 1568) i art. 26, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Dz. U. Nr 15 póz. 148 ze zmianami z 2003 r. Dz. U. Nr 45 póz. 391, Dz. U. Nr 65 póz. 594, Dz . U. Nr 96 póz. 874, Dz. U. Nr 166 póz. 1611, Dz. U. Nr 189 póz. 1851 ze zmianami z 2001 roku Dz. U. Nr 88 póz. 961, ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 153 póz. 1271) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1) W załączniku Nr 1 i 1 A zwiększa się dochody o kwotę 38.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

 1. W załączniku Nr 1 i 1A zmniejsza się dochody o kwotę 136.381 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

 2. W załączniku Nr 2 i 2A zwiększa się wydatki o kwotę 1.811.727 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

 3. W załączniku Nr 2 i 2A zmniejsza się wydatki o kwotę 478.762 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

 4. W załączniku Nr 3 zwiększa się przychody o kwotę 1.431.102 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

 5. W załączniku Nr 11 zmienia się plan przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

 1. W załączniku Nr 12 zmienia się plan przychodów i wydatków
  środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

 2. W załączniku Nr 13 zmienia się plan przychodów i wydatków
  gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

9) W załączniku Nr 5 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie
z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie dochodów

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 000

01027

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3 000

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 000

600

Transport i łączność

30 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

30 000

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

244

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

244

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

244

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa

5 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5 000

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000

Ogółem

38 244

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie dochodów

758

Różne rozliczenia

122 881

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

122 881

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

122 881

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13 500

85324

Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

13 500

0970

Wpływy z różnych dochodów

13 500

Ogółem

136 381

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie dochodów

600

Transport i łączność

80 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

80 000

dotacje

80 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

244

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

244

zwrot dotacji

244

750

Administracja publiczna

10 000

75095

Pozostała działalność

10 000

bieżące

10 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5 000

majątkowe

5 000

758

Różne rozliczenia

162 202

75818

Rezerwy ogólne i celowe

162 202

rezerwa ogólna

162 202

801

Oświata i wychowanie

35 000

80130

Szkoły zawodowe

35 000

majątkowe

20 000

ZS Nr 1 Kutno

20 000

bieżące

15 000

ZSA Mieczysławów

15 000

851

Ochrona zdrowia

1 213 400

85111

Szpitale ogólne

1 213 400

rezerwa celowa

1 213 400

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

305 881

85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

305 881

dotacje

305 881

Ogółem

1 811 727

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie dochodów

600

Transport i łączność

50 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

50 000

bieżące

50 000

758

Różne rozliczenia

122 881

75818

Rezerwy ogólne i celowe

122 881

rezerwa celowa oświatowa

122 881

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

305 881

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

305 881

dotacje

305 881

Ogółem

478 762

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

§

Zwiększenie przychodów

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

1 431 102

Załącznik Nr 6

do Uchwały 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej

Stan funduszu na dzień 01.01.2004 137 090

Zwiększenie wydatków 137 090

wydatki majątkowe 137 090

termomodrenizacja obiektówjednostek,

dla których powiat jest organem prowadzącym


Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

Jednostka

Stan środków na 01.01.2004

Zwiększenie

Zwiększenie wydatków

600

60014

Powiatowy Zarząd Dróg w Kutnie

1 683

1 683

750

75020

Starostwo Powiatowe

802

802

801

80130

Zespół Szkół Nr 2 Kutno

16 303

16 303

801

80140

Centrum Kształcenia Ustawicznego

8 084

8 084

801

80134

SOSW Kutno

2 220

2 220

852

85201

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nadzieja” Żychlin

17

17

852

85201

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” Kutno

16 032

16 032

854

85403

OSW dla Słabo Słyszących Kutno

6 100

6 100

854

85410

Zespół Szkół Nr 1 Kutno

4 068

4 068

854

85406

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie

0

6 000

6 000

854

85410

Zespół Szkół Nr 3 Kutno

40 798

40 798

854

85410

ZSA Mieczysławów

4 203

4 203

100 310

6 000

106 310

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

Stan środków na 01.01.2004

Zwiększenie wydatków

Wyszczególnienie

801

80197

178 766

178 766

Warsztaty Szkolne ZS Żychlin

801

80197

137 697

137 697

Warsztaty Szkolne ZS Nr 1 w Kutnie

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr 96/XIII/2004

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

Nazwa zadani

Jednostka relizująca

Kwota wydatków

w 2004 roku

801

80130

Zakup urządzeń diagnostycznych dla stacji kontroli pojazdów i sprzętu raz oprogramowanie rejestracji badań technicznych

ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutniw

20 000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:36:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:36:16