Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 84/XII/2004 z dnia 04.02.2004r. - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2004 rok


UCHWAŁA NR 84/XII/2003

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 04 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 3, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592; ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568) i art. 26 ust. 1, art. 110 i art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594. Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody powiatu na 2004 rok w wysokości 59.831.723zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody powiatu na 2004 rok na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 5.216.294zgodnie z załącznikiem Nr 1 A.

3. Ustala się dochody powiatu na 2004 rok na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 54.615.429zgodnie z załącznikiem Nr 1 B.

§ 2.1. Ustala się wydatki powiatu na 2004 rok w wysokości 61.224.323 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki powiatu na 2004 rok na finansowanie zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 5.216.294 zgodnie z załącznikiem Nr 2 A.

3. Ustala się wydatki powiatu na 2004 rok na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 56.008.029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 B.

§ 3. Ustala się przychody powiatu na 2004 rok w wysokości 2.645.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody powiatu na 2004 rok w wysokości 1.252.450zgodnie z załącznikiem Nr 4, których źródłem pokrycia będą dochody własne tj. subwencja wyrównawcza i opłaty z zadań komunikacji.

§ 5. Ustala się deficyt na 2004 rok w kwocie 1.392.600 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody ze spłaty pożyczki i zaciągnięty kredyt długoterminowy.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym w wysokości 1.289.000zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody określone w § 1 pkt 3 obejmują dochody realizowane wspólnie w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Wydatki określone w § 2 pkt. 3 obejmują dotacje dla Instytucji Kultury w roku budżetowym na kwotę 335.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wydatki określone w § 2 pkt. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 78.216zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Przedstawia się prognozę spłaty długu na 2004 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Wieloletni program zadań inwestycyjnych powiatu na lata 2003-2004 prezentuje załącznik Nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 1. Rezerwę celową na cele oświatowe i wychowawcze w kwocie 1.243.730

 2. Rezerwę celową na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w kwocie 400.000 zł

 3. Rezerwę celową na realizację pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 1.000 zł

 4. Rezerwę celową na promocję zdrowia w kwocie 5.000 zł

 5. Rezerwę celową na propagowanie turystyki w kwocie 800 zł

 6. Rezerwę celową na realizację zadań kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.000 zł

 7. Rezerwę celową na promowanie działalności kulturalnej w kwocie 10.000 zł

 8. Rezerwę ogólną w kwocie 434.894 na realizację zadań powiatu.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

 2. Lokowania w bankach wolnych środków budżetowych;

 3. Samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 3.000.000 zł

 4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 5.500.000 zł w tym niewymagalnych na dzień 31.12.2004 roku ponad plan wydatków określonych w załączniku Nr 2.

 5. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym w ramach rozdziału budżetowego;

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i zobowiązuje się Zarząd do:

 1. Przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku w szczegółowości takiej jak uchwała budżetowa w terminie do 31 sierpnia 2004 roku.

 2. Przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetów samorządu terytorialnego w szczegółowości uchwały budżetowej, w terminie do 31 marca 2005 roku.

§ 19. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:19:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:19:46