Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 70/X/2003 z dnia 19.11.2003r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok


UCHWAŁA Nr 70/X/2003

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 19 listopada 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami z 2002 r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 214 poz. 1806) i art. 26, art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1)W załączniku Nr 2, 2A, 2B zwiększa się dochody o kwotę 459.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) W załączniku Nr 2 i 2B zmniejsza się dochody o kwotę 16.295 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) W załączniku Nr 3 i 3B zmniejsza się wydatki o kwotę 677.166 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

  1. W załączniku Nr 3 i 3A zwiększa się wydatki o kwotę 1.122.407 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

  2. W załączniku Nr 7 zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

  3. W załączniku Nr 10 zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

  4. W załączniku Nr 5 zmienia się plan przychodów i wydatków PFGZG i K zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 70/X/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie dochodów

600

 

 

Transport i łączność

27 373

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

27 373

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

27 373

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

129 420

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

129 420

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

88 320

 

 

 

w tym: ZS Nr 4 Kutno - Azory

1 320

 

 

 

ZS Nr 1 Kutno

5 000

 

 

 

Starostwo Powiatowe

53 250

 

 

 

SOSW Kutno

3 500

 

 

 

ZSZ Nr 2 w Kutnie

900

 

 

 

ZS Nr 3 w Kutnie

2 850

 

 

 

LO im. J. Kasprowicza

21 500

 

 

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

34 100

 

 

092

Pozostałe odsetki

7 000

750

 

 

Administacja publiczna

45 118

 

75020

 

Starostwa powiatowe

45 118

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

45 118

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

56 500

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

56 500

 

 

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

56 500

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 627

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

330

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

330

 

 

 

w tym: LO im. J.Kasprowicza

330

 

80130

 

Szkoły zawodowe

8 074

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

8 074

 

 

 

w tym: ZSA Mieczysławów

5 028

 

 

 

ZS Nr 3 w Kutnie

956

 

 

 

ZSZ Nr 2 w Kutnie

2 000

 

 

 

ZS Nr 4 Kutno - Azory

56

 

 

 

ZS Żychlin

34

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

223

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

223

853

 

 

Opieka społeczna

181 098

 

85301

 

Placówki opiekunczo - wychowawcze

4 400

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

2 350

 

 

 

w tym: POW "Nadzieja" w Żychlinie

2 350

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

2 050

 

 

 

w tym: PWO "Tęcza" w Kutnie

2 050

 

85302

 

Domy pomocy społecznej

173 550

 

 

083

Wpływy z usług

154 000

 

 

 

w tym: DPS Kutno ul. Krzywoustego

12 000

 

 

 

DPS Kutno ul. Oporowska

10 000

 

 

 

DPS Franciszków

26 000

 

 

 

DPS Pniewo

13 000

 

 

 

DPS Wojszyce

73 000

 

 

 

DPS Wola Chruścinska

20 000

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

19 550

 

 

 

w tym: DPS Kutno ul. Krzywoustego

5 200

 

 

 

DPS Kutno ul. Oporowska

7 400

 

 

 

DPS Franciszków

700

 

 

 

DPS Wojszyce

300

 

 

 

DPS Pniewo

450

 

 

 

DPS Wola Chruścinska

5 500

 

85318

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 705

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

1 705

 

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprwności

1 325

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

1 325

 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

118

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

118

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

11 000

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

6 000

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

6 000

 

 

 

w tym: SOSW dla Słabo Słyszących

6 000

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

5 000

 

 

270

Środki na dofinasowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5 000

 

 

 

Ogółem

459 136

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 70/X/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie dochodów

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

16 295

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16 295

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

16 295

 

 

 

Ogółem

16 295

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 70/X/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

Treść

Nazwa

Zmniejszenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

3 660

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

3 660

 

 

majątkowe

 

3 660

750

 

 

Administracja publiczna

265 619

 

75019

 

Rada powiatów

85 000

 

 

bieżące

 

85 000

 

75020

 

Starostwa powiatowe

180 619

 

 

majątkowe

 

180 619

801

 

 

Oświata i wychowanie

233 491

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

58 214

 

 

dotacje

 

58 214

 

 

 

w tym: ZDZ Płock

38 743

 

 

 

ZDZ Kutno

19 471

 

80123

 

Licea profilowane

45 813

 

 

dotacje

 

45 813

 

 

 

w tym: ZDZ Płock

45 813

 

80130

 

Szkoły zawodowe

88 502

 

 

dotacje

 

88 502

 

 

 

w tym: ZDZ Kutno

88 502

 

80144

 

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

40 962

 

 

dotacje

 

40 962

 

 

 

w tym: ZDZ Płock

17 584

 

 

 

"Profesor" Płock

12 608

 

 

 

ZDZ Kutno

10 770

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

174 396

 

85403

 

Specjalne osrodki szkolno - wychowawcze

155 196

 

 

płace i poch.

 

135 059

 

 

 

w tym: SOSW dla Słabo Słyszących

113 459

 

 

 

SOSW Kutno

21 600

 

 

bieżące

 

20 137

 

 

 

w tym: SOSW dla Słabo Słyszacych

2 787

 

 

 

SOSW Kutno

17 350

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

19 200

 

 

bieżące

 

19 200

 

 

 

w tym: ZSA Mieczysławów

19 200

 

 

 

Ogółem

677 166

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 70/X/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

Treść

Nazwa

Zwiększenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

29 020

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

29 020

 

 

płace i poch.

 

21 301

 

 

bieżące

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:52:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:52:13

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2021 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.