Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2007


ZARZĄDZENIE NR 5 / 2007

STAROSTY KUTNOWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji celem dokonania przeglądu dokumentów

zawierających informacje niejawne, a następnie aktualizacji

nadanych klauzul tajności, wyodrębnienia dokumentów

archiwalnych i wybrakowania dokumentów kwalifikujących się

do zniszczenia.

Na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.), stosownie do postanowień zawartych w art. 18 ust. 4, art. 21 ust. 1,2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych - tekst jednolity (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję w składzie:

Przewodniczący: - Sekretarz Powiatu Dariusz Jabłoński

Członkowie: - Podinspektor Małgorzata Świtkiewicz - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej Konarski

§ 2.

Komisja w składzie wymienionym w § 1- dokona przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Kutnie i w efekcie tego przeglądu ustali, które dokumenty niejawne wytworzone w Starostwie, kwalifikują się:

1/ do zniszczenia - wobec upływu wymaganego okresu przechowywania

i bez potrzeby dokonania zmiany klauzuli,

2/ do dokonania zmiany klauzuli - na klauzulę niższą i zgodną z wykazem

rodzajów informacji niejawnych obowiązującym w Starostwie,

3/ do zachowania posiadanej klauzuli.

§ 3.

Komisja jak w składzie § 1- realizując zadania wynikające z postanowień zawartych w § 2 pkt 1 sporządzi protokół zniszczenia dokumentów. Protokół należy wykonać w trzech egzemplarzach.

§ 4.

Komisja jak w składzie § 1- sporządzi protokół obejmujący dokumenty zawierające informacje niejawne, określone w § 2 pkt 2 - wobec których zasadne jest dokonanie zmiany klauzuli tajności.

§ 5.

Dokumenty, w odniesieniu do których zmieniono klauzulę tajności, a więc te, które stały się dokumentami jawnymi, ale nie kwalifikują się do brakowania należy:

1/ skompletować w jednej teczce akt (przy większej ilości dokumentów - ilość

teczek może być większa),

2/ przekazać do archiwum zakładowego.

§ 6.

Dokumenty zawierające informacje niejawne, wobec których wymagany okres ochronny jeszcze nie upłynął - podlegają przechowaniu i zabezpieczeniu w Kancelarii Tajnej lub u użytkownika.

§ 7.

Po uzyskaniu akceptacji Starosty Kutnowskiego dotyczącej przekwalifikowania i brakowania dokumentów należy:

1/ doprowadzić do dokonania zapisów w dziennikach i rejestrach, stwierdzających

fakt zniszczenia danego dokumentu,

2/ dokonać zmiany klauzul tajności na dokumentach,

§ 8.

Przeglądu i kwalifikacji dokumentów dokonać w terminie do 31 marca 2007 r.

§ 9.

Nadzór nad realizacją postanowień Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Kutnowski

/-/ Konrad Kłopotowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-03-2008 11:21:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: 13-03-2008 11:21:36