Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 44/VI/2003 z dnia 23.04.2003r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok


UCHWAŁA NR 44/VI/2003

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) ze zmianami z 2002 r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806) i art. 26, art. 112 ust. 2, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r

Dz. U. Nr 15 poz. 148) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr 28/IV/2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2003 rok w brzmieniu:

  1. W § 4 dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

1.„Ustala się deficyt na 2003 rok w wysokości 81.955 zł, którego

źródłem pokrycia będą przychody ze spłaty pożyczki”

Dotychczasową treść § 4 oznacza się jako ust. 2;

  1. W załączniku Nr 2 i 2A zwiększa się dochody o kwotę 147.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) W załączniku Nr 3 i 3A zmniejsza się wydatki o kwotę 220.064 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku Nr 3, 3A zwiększa się wydatki o kwotę 367.564 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

  1. W załączniku Nr 7 zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

  2. W załączniku Nr 8 zmienia się plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu wraz z załącznikami na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie w terminie 7 dni od daty podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 44/VI/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

Nazwa

Treść

Zmniejszenie wydatków

600

Transport i łączność

137 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

137 000

271

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

137 000

w tym: Gmina Dąbrowice

100 000

Gmina Nowe Ostrowy

37 000

853

Opieka społeczna

10 000

85320

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

10 000

233

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

500

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

500

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania beiżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

500

Ogółem

147 500

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 44/VI/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

Nazwa

Treść

Zmniejszenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

125 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

125 000

 

 

bieżące

 

125 000

758

 

 

Różne rozliczenia

5 000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

5 000

 

 

rezerwa oświatowa

 

5 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

90 064

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

90 064

 

 

płace i poch.

 

8 000

 

 

 

w tym: OSW Nr 1 Kutno

8 000

 

 

rzeczowe

 

82 064

 

 

 

OSW dla Słabo Słyszacych

53 064

 

 

 

OSW Nowa Wieś

29 000

 

 

 

Ogółem

220 064

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 44/VI/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdział

Nazwa

 

Zwiększenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

262 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

262 000

 

 

rzeczowe

 

137 000

 

 

dotacja

 

125 000

801

 

 

Oswiata i wychowanie

90 064

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

37 232

 

 

rzeczowe

 

32 532

 

 

 

w tym: OSW dla Słabo Słyszacych

32 532

 

 

rzeczowe

 

4 700

 

 

 

w tym: OSW Nowa Wieś

4 700

 

80111

 

Gimnazja specjalne

51 477

 

 

płace i poch.

 

6 645

 

 

 

OSW Nr 1 w Kutnie

6 645

 

 

rzeczowe

 

44 832

 

 

 

OSW dla Słabo Słyszących

20 532

 

 

 

OSW Nowa Wieś

24 300

 

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

1 355

 

 

płace i poch.

 

1 355

 

 

 

OSW Nr 1 w Kutnie

1 355

853

 

 

Opieka społeczna

10 000

 

85320

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

10 000

 

 

rzeczowe

 

10 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 500

 

85406

 

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

5 500

 

 

rzeczowe

 

500

 

 

dotacja

 

5 000

 

 

 

Ogółem

367 564

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 44/VI/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Zwiększa się stan środków pienieżnych na dzień 01.01.2003 roku

Zwiększa się wydatki o kwotę

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

010

01021

30 313

30 313

Powiatowy Zarząd Dróg w Kutnie

600

60014

223

223

Starostwo Powiatowe

w Kutnie

750

75020

800

800

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie

801

80130

10 461

10 461

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie

801

80130

0

0

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kutnie

801

80134

1 042

1 042

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

801

80140

17 889

17 889

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

853

85333

0

0

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie

854

85410

19 486

19 486

Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie

854

85410

21 019

21 019

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie

854

85410

5 577

5 577

Razem

 

 

106 810

106 810

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 44/VI/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Gospodarstwa Pomocnicze

Dział 801 Rozdział 80197

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie

Stan początkowy funduszu obrotowego na dzień 01.01.2003

zwiększa się o kwotę 170 949

Wydatki zwiększa się o kwotę 170 949

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Żychlinie

Stan początkowy funduszu obrotowego na dzień 01.01.2003

zwiększa się o kwotę 183 217

Wydatki zwiększa się o kwotę 183 217

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:33:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:33:45