Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 49/VI/2003 z dnia 23.04.2003r. - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości


UCHWAŁA NR 49/VI/2003

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Nagrodę Starosty Kutnowskiego w uznaniu całokształtu działalności lub za znaczące osiągnięcia w danym roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury służące rozwojowi i promocji powiatu kutnowskiego oraz wzbogacaniu kultury narodowej.

2. Nagrody mogą być przyznawane raz w roku osobom fizycznym lub prawnym a także innym podmiotom.

3. Nagrody mogą być przyznawane z inicjatywy Zarządu Powiatu lub na wniosek:

1) jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kutnowskiego,

2) instytucji kultury,

3) związków lub stowarzyszeń kulturalnych i twórczych.

§ 2. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa uchwała budżetowa.

2. Maksymalna kwota nagrody nie może przekroczyć dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679).

§ 4. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

§ 5. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody należy składać do Starosty Kutnowskiego w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Kutnowskiego za 2002 rok należy złożyć do dnia 15 maja 2003 roku.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana

3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie powiatowego bądź ogólnokrajowego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.

§ 7. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu w Kutnie po zasięgnięciu opinii komisji Rady Powiatu właściwej ds. kultury.

§ 8. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu w Kutnie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:31:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:31:21