Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 14/II/2002 z dnia 11.12.2002r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2002 rok


UCHWAŁA NR 14/II/2002

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 11 grudnia 2002 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2002 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art. 26 ust. 3, art. 109 i art. 112 ustawy 1 i 2 art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 418.050 zł zgodnie z zał. Nr 1.

  2. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 4.000 zł zgodnie z zał. Nr 2.

  3. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 104.689 zł zgodnie z zał. Nr 3.

  4. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 518.739 zł zgodnie z zał. Nr 4.

  5. Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z zał. Nr 5.

§ 2

Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie.

§ 4

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 14/II/2002

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdział

§

Treść

Zwiększenie dochodów

010

Rolnictwo i łowiectwo

68 000

01028

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

68 000

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

68 000

600

Transport i łączność

48 430

60014

Drogi publiczne powiatowe

48 430

097

Wypływy z różnych dochodów

48 430

700

Gospodarka mieszkaniowa

110 964

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

110 964

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

110 964

w tym: ZS Nr 3 Kutno

11 061

LO im. J.Kasprowicza

16 700

ZS Żychlin

2 000

ZSZ Nr 2 w Kutnie

5 203

ZS Nr 1 Kutno

27 000

ZSA Mieczysławów

49 000

750

Administracja publiczna

64 000

75020

Starosta powiatowe

64 000

097

Wpływy z różnych dochodów

64 000

758

Różne rozliczenia

20 401

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19 290

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19 290

75814

Różne rozliczenia finansowe

1 111

092

Pozostałe odsetki

1 111

w tym: ZSZ Nr 2 Kutno

248

ZS Nr 1 Kutno

863

801

Oświata i wychowanie

2 255

80130

Szkoły zawodowe

2 255

097

Wpływy z różnych dochodów

2 255

w tym: ZS Nr 3 Kutno

852

ZS w Żychlinie

280

ZSZ Nr 2 w Kutnie

383

ZS Nr 1 Kutno

740

853

Opieka społeczna

67 000

85302

Domy pomocy społecznej

67 000

083

Wpływy z różnych usług

67 000

w tym: DPS ul. Oporowska

53 000

DPS Wojszyce

14 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

37 000

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

33 000

069

Wpływy z różnych opłat

33 000

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

4 000

097

Wpływy z różnych dochodów

4 000

w tym: Młodzieżowy Dom Kultury

4 000

Ogółem

418 050

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 14/II/2002

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie dochodów

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 000

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

4 000

Razem

4 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 14/II/2002

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdział

Nazwa

Treść

Zmniejszenie wydatków

750

Administracja publiczna

65 500

75019

Rady powiatów

40 500

bieżące

40 500

75020

Starostwa Powiatowe

25 000

płace i poch.

25 000

801

Oświata i wychowanie

6 839

80130

Szkoły zawodowe

4 994

płace i poch.

4 994

w tym: ZSA Mieczysławów

4 994

80146

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

1 845

bieżące

1 845

w tym: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

1 162

Młodzieżowy Dom Kultury

683

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

32 350

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

26 926

bieżące

6 600

w tym: SOSW Kutno

6 600

płace i poch.

20 326

w tym: SOSW Kutno

20 326

85410

Internaty i bursy szkolne

5 424

płace i poch.

5 424

w tym: ZS Nr 3 w Kutnie

5 424

Razem

104 689

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 14/II/2002

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdział

Nazwa

Treść

Zwiększenie wydatków

010

Rolnictwo i łowiectwo

68 000

01028

Fundusz Ochrony Gruntów Ornych

68 000

bieżące

68 000

600

Transport i łączność

9 200

60014

Drogi publiczne powiatowe

9 200

bieżące

9 200

750

Administracja publiczna

25 000

75020

Starostwa powiatowe

25 000

majątkowe

25 000

758

Różne rozliczenia

49 411

75818

Rezerwy ogólne i celowe

49 411

rezerwy

49 411

801

Oświata i wychowanie

241 354

80102

Szkoły podstawowe specjalne

22 921

bieżące

6 300

w tym: SOSW Kutno

6 300

płace i poch.

16 621

w tym: SOSW Kutno

16 621

80111

Gimnazja specjalne

6 286

bieżące

6 000

w tym: SOSW Kutno

6 000

płace i poch.

286

w tym: SOSW Kutno

286

80120

Licea ogólnokształcące

30 752

bieżące

13 360

w tym: LO im. Kasprowicza

13 360

płace i poch.

17 392

w tym: LO im. H.Dąbrowskiego

12 450

ZS Nr 1 w Żychlinie

4 942

80130

Szkoły zawodowe

169 677

bieżące

30 929

w tym: ZSA Mieczysławów

1 053

ZS Nr 1 w Żychlinie

1 880

ZSZ Nr 2 w Kutnie

4 793

ZS Nr 1 w Kutnie

23 203

płace i poch.

138 748

w tym: ZSZ Nr 2 w Kutnie

30 923

ZS Nr 3 w Kutnie

32 525

ZS Nr w Żychlinie

39 038

ZS Nr 4 w Kutnie

16 972

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 14:54:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 14:54:35

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2021 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.