Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 88/XV/2007 z dnia 28.11.2007r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok


UCHWAŁA NR 88 / XV /2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055 ze zmianami z 2007 roku Dz. U. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832; ze zmianami z 2007 roku Dz. U. Nr 88, poz. 587; Dz. U. Nr 115 poz. 791; Dz. U. Nr 140, poz. 984)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 1.437.457 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę 400.695 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 752.671 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 2.150.913 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

  1. W załączniku Nr 14 zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

  2. W załączniku Nr 17 zmienia się plan Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

  3. W załączniku Nr 5 zmniejsza się przychody o kwotę 9.215 zł i rozchody zmniejsza się o kwotę 370.695 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

  4. Zmienia się prognozę długu na 2007 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

  5. W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

  6. W załączniku Nr 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

  7. W załączniku Nr 8 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

  8. W załączniku Nr 11 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 88/XV/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie dochodów

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

658 394

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

658 394

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

63 414

w tym:

ZS Nr 3 Kutno

8 783

ZSZ Nr 2 Kutno

5 131

Bursa Nr 1 Kutno

9 400

ZS Nr 1 Kutno

37 000

SOSW Nr 1 Kutno

3 100

0970

Wpływy z różnych dochodów

594 980

758

 

 

Różne rozliczenia

553 276

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

25 000

 

2920

Subwencje ogolne z budżetu państwa

25 000

75802

2760

Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego

528 276

 

2760

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

528 276

801

 

 

Oświata i wychowanie

11 750

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

1 000

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

w tym:

SOSW Nr 1 Kutno

1 000

80130

 

Szkoły zawodowe

9 750

 

0830

Wpływy z usług

2 448

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

2 448

0970

Wpływy z różnych dochodów

7 302

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

7 052

 

ZS Nr 3 Kutno

250

80195

 

Pozostała działalność

1 000

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

w tym:

Bursa Nr 1 Kutno

1 000

852

 

 

Pomoc społeczna

143 787

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

180

 

2320

Dotacke celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

180

85202

 

Domy pomocy społecznej

123 500

 

0830

Wpływy z usług

123 500

w tym:

DPS Kutno, Krzywoustego

3 500

DPS Kutno, Oporowska

27 000

DPS Pniewo

50 000

DPS Wojszyce

30 000

DPS Wola Chruścińska

13 000

85204

 

Rodziny zastępcze

20 107

 

2310

Dotackje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

18 460

 

2320

Dotacke celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 647

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

70 250

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

57 250

 

0830

Wpływy z usług

57 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

250

85421

 

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

13 000

 

0690

Wpływy z różnych opłat

13 000

 

 

 

Razem

1 437 457

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 88/XV/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie dochodów

600

 

 

Transport i łączność

390 695

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

390 695

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

20 000

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

370 695

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 000

w tym:

I LO w Kutnie

10 000

 

 

 

Razem

400 695

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 88/XV/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zmniejszenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

29 215

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

29 215

 

bieżące

 

20 000

majątkowe

 

9 215

710

 

 

Działalność usługowa

4 623

 

71015

 

Nadzór budowlany

4 623

 

bieżące

 

4 623

801

 

 

Oświata i wychowanie

542 124

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

22 003

 

bieżące

 

22 003

w tym:

MOS Nowa Wieś

14 000

SOSW Nr 1 Kutno

8 003

80111

 

Gimnazja specjalne

8 354

 

bieżące

SOSW Nr 1 Kutno

8 354

80120

 

Licea ogólnokształcące

101 212

 

dotacje

101 212

80123

Licea profilowane

175 911

 

bieżące

LP Mieczysławów

10 800

dotacje

 

165 111

80130

 

Szkoły zawodowe

180 990

 

dotacje

 

180 990

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

14 783

 

bieżące

SOSW Nr 1 Kutno

14 783

80144

 

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

38 871

 

dotacje

 

38 871

851

 

 

Ochrona zdrowia

760

 

85195

 

Pozostała działalność

760

 

bieżące

 

760

852

 

 

Pomoc społeczna

36 436

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

36 436

 

bieżące

 

34 616

dotacje

 

1 820

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

139 513

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

13 264

 

bieżące

SOSW Nr 1 Kutno

11 464

 

bieżące

SOSW Nr 2 Kutno

1 800

85419

 

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

116 734

 

dotacje

 

116 734

85421

 

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

9 515

 

bieżące

MOS Nowa Wieś

9 515

 

 

 

Razem

752 671

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 88/XV/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zwiększenie wydatków

710

 

 

Działalność usługowa

4 623

 

71015

 

Nadzór budowlany

4 623

 

 

płace i pochodne

 

4 623

750

 

 

Administracja publiczna

128 000

 

75020

 

Starostwa powiatowe

128 000

 

 

bieżące

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 14:10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 14:10:51

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2022 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.